Diakonie

Domov pro rodiče s dětmi

Pomáháme rodičům s nezaopatřenými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Mohou to být například manželské a partnerské páry s dětmi, matky s dětmi, otcové s dětmi, pěstouni a osoby, které mají rozhodnutím soudu svěřené dítě do péče, případně těhotné ženy od 28. týdne těhotenství.

RYCHLÝ KONTAKT PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ – LITOMĚŘICE: +420 739 244 673

RYCHLÝ KONTAKT PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ – TEREZÍN: +420 739 526 185

Domov pro rodiče s dětmi poskytuje azylové ubytování rodičům s nezaopatřenými dětmi, případně těhotným ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok nabízíme přechodné ubytování s podpůrným sociálním programem. Program předpokládá aktivní spolupráci, která vede ke změně nepříznivé sociální situace rodiny.

Služba je poskytována na adrese Liškova 1543/43, 412 01 Litoměřice (matky s dětmi) a Komenského 224, 411 55 Terezín (rodiny s dětmi).

Domov pro rodiče s dětmi v Terezíně

Komenského 224, Terezín 411 55

domov@diakonieltm.cz

facebook.com/domovrodicesdetmi

Domov pro rodiče s dětmi v Litoměřicích

Liškova 1543/43, Litoměřice 412 01

domov@diakonieltm.cz

facebook.com/domovrodicesdetmi

Souhrnné informace

Naše domovy pro rodiče s dětmi nabízí tyto služby:

  • Azylové ubytování
  • Sociální poradenství

Kapacita obou domovů je 57 osob (18 dospělých a 39 dětí). Osoba žádající poskytnutí služby je povinna předložit vyjádření lékaře v souladu se zněním příslušných ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Posláním Domova pro rodiče s dětmi je poskytovat azylové ubytování rodičům s nezaopatřenými dětmi, kteří chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat podpory, které Domov pro rodiče s dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří rodiče s nezaopatřenými dětmi (manželské a partnerské páry s dětmi, matky s dětmi, otcové s dětmi, pěstouni a osoby, které mají rozhodnutím soudu svěřené dítě do péče, případně těhotné ženy od 28. týdne těhotenství), kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Za nepříznivou situaci považujeme situaci, kdy rodiče s dětmi ztratili bydlení nebo jim ztráta bydlení hrozí, žijí v nevyhovujících podmínkách a sami nejsou schopni svoji situaci zvládnout vlastními silami (například z důvodu nedostatku finančních prostředků nebo snížené schopnosti s nimi nakládat, nemají potřebné dovednosti a návyky, jak si zajistit a udržet vyhovující bydlení, mají nedostatek podpůrných sociálních vazeb).

Sociální služba je poskytována přednostně pro potřebné z Ústeckého kraje, zejména z Litoměřic a okolních měst a obcí. V případě nenaplněné kapacity může být poskytnuta i obyvatelům z jiných regionů.

Cíle sociální služby

Cílem poskytované služby je, aby rodiče s dětmi překonali v bezpečném a podpůrném zázemí svou nepříznivou sociální situaci a vrátili se do přirozeného prostředí.

Rodič při ukončení pobytu:

  • Zvládá péči o domácnost.
  • Zvládá péči o dítě a výchovu dítěte.
  • Má pravidelný měsíční příjem a umí s ním hospodařit (má zajištěny dávky nebo zaměstnání).
  • Má zajištěno vhodné následné bydlení.

Zásady poskytování služby:

Zásady naší práce vycházejí z hodnot Diakonie ČCE: Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

Jak to vypadá v Domově v Terezíně

Jak to vypadá v Domově v Litoměřicích

Kontakt

Kontakt - Vladimíra Tomášová
Mgr. Vladimíra Tomášová metodik, koordinátor Domova, statut. zástupcetomasova@diakonieltm.cz+420 774 120 004
Kontakt - Lenka Vašutová
Mgr. Lenka Vašutová vedoucí Domova Litoměřicevasutova@diakonieltm.cz+420 739 639 800
Kontakt - Michal Šafránek
Bc. Michal Šafránek vedoucí Domova Terezínsafranek@diakonieltm.cz+420 737 453 905