Diakonie

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb je ambulantní služba pro dospělé lidi s mentálním postižením a pro lidi s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením.

Nabízíme nácvik pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstačnost uživatelů. Respektujeme jedinečnost a zachováváme individuální přístup ke každému uživateli. Poskytujeme základní sociální poradenství.

Kapacita služby je 25 osob při práci se skupinou a 7 osob při individuální práci. Služba není určena osobám s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby.

Kde nás najdete

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB LITOMĚŘICE

Rooseveltova 7, Litoměřice 412 01

cds@diakonieltm.cz

Informace pro uživatele

Otevřeno máme od pondělí do pátku, od 7:00 do 15:00.

Vyberete si den a čas podle toho, co se v Centru denních služeb chcete učit a co Vás baví.     

Nabízíme:

 • V Centru denních služeb (dále jen CDS) se můžete naučit dovednosti, které potřebujete v běžném životě.
 • Při tom všem jste ve skupině lidí, kteří se přátelí a navzájem se učí si pomáhat.
 • Pracujeme ve skupině i individuálně podle toho, co si potřebujete vyzkoušet a naučit se.

Individuálně = znamená, že budete pracovat vy sám/sama s jedním asistentem.

Co u nás například můžete dělat? Podívejte se na Informace o CDS.

Smlouva

Když se domluvíme, že chcete do CDS chodit, uzavřeme společně písemnou smlouvu. Smlouvu podepíšete Vy nebo Váš opatrovník a za CDS vedoucí služby.

Ve smlouvě jsou napsané důležité věci, na kterých se s vedoucí CDS domluvíte, práva a povinnosti ve službě. Například:

 • co jste si vybral/a, že budete v CDS dělat,                 
 • kdy budete do CDS chodit,
 • jak budete za službu CDS platit.

Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním Centra denních služeb je poskytovat podporu při začleňování do běžného života dospělým lidem
s mentálním postižením a dospělým lidem s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením.

Cíle služby

Cílem služby je co největší samostatnost uživatelů s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. Nabízíme nácvik sociálních a pracovních dovedností, které zvyšují samostatnost uživatelů a umožňují jim smysluplné trávení času.

Okruh osob

 • Dospělí lidé od 18 do 64 let s mentálním postižením.
 • Dospělí lidé od 18 do 64 let s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením.

Služba není určená lidem s úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby při přijímání potravy a při udržování hygieny; neposkytujeme ošetřovatelské úkony.

Zásady poskytování služby

Ve své práci se opíráme o čtyři základní hodnoty Diakonie ČCE: společenství, fortelnost, milosrdenství a naděje. 

hodnoty

V přímé práci s uživatelem se projevují především v těchto zásadách práce:

 • Rovnocenný přístup

Služba je postavena na partnerském přístupu, vztahu k uživateli a vzájemném respektu, včetně vzájemného respektu mezi uživateli navzájem. 

 • Přiměřená podpora

Služba poskytuje takovou podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv omezuje.

 • Individuální přístup

Individuální plánování péče vychází z přání a potřeb uživatelů a z jejich specifických potřeb – např. věk, způsob komunikace, zkušenosti atd.

 • Respektování volby uživatelů

Uživatel se sám nebo s podporou rozhoduje, které činnosti bude využívat. Respektujeme právo uživatele rozhodnout se podle svých hodnot a zájmů. Poskytujeme informace, které uživateli pomohou poznat důsledky jeho rozhodnutí.

Kontakt Centrum denních služeb

Kontakt - Markéta Veselá
Bc. Markéta Veselá vedoucí službyvesela@diakonieltm.cz+420 739 394 697, +420 416 733 585
Kontakt - Jana Beránková
Mgr. Jana Beránková sociální pracovnice, zástupce vedoucíberankova@diakonieltm.cz+420 793 918 028, +420 416 733 585