Pomáhejte s námi

Podporují nás

Děkujeme všem, kteří podporují Diakonii, i všem individuálním dárcům!

Nadační fond Albert

Projekt na vzdělávání pracovníků azylového domova pro rodiče s dětmi, nákup pomůcek a zavedení metod práce s maminkami, které pomohou lépe porozumět chování svých dětí, upevnění vztahu matka – dítě… Cílem je změna nežádoucího chování či komunikace. 

Mondi Štětí a.s.

Mondi Štětí a.s. v rámci programu Patriot finančně podpořilo vytvoření terapeutické a komunitní zahrady v Kamýcké ulici. Zaměstnanci Mondi se jako firemní dobrovolníci podíleli na osazení zahrady.

Diakonie Katastrophenhilfe

Ve spolupráci se Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce při Diakonii ČCE poskytujeme ubytování uprchlíkům z Ukrajiny.

Potravinová banka Ústeckého kraje

Potravinová banka ÚK distribuuje potravinovou a materiální pomoc do našich služeb.

Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSÚK 5

Od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2024 je azylový Domov pro rodiče s dětmi podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu ÚK v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSÚK 5“, reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_003/0000175.

Město Litoměřice

Město Litoměřice dlouhodobě podporuje činnost sociálních služeb na území Litoměřice. Finančně se také podílí na zajištění terapie pro klienty sociálních služeb ve městě.

UMCOR

Projekt “Improving Well-being and Integration of Refugees into Local communities in the Czech Republic” (zajištění aktivit na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny). Projekt je realizován ve spolupráci s humanitárním střediskem Diakonie ČCE.

Integrovaný regionální operační program

Investiční projekt rekonstrukce objektu pro chráněné bydlení lidí s mentálním postižením. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU IROP.

Integrovaný regionální operační program

Investiční projekt Pořízení vozidla pro sociální službu, terénní službu Podpory samostatného bydlení, je poskytována finanční podpora z EU IROP.

Abakus - NF zakladatelů Avastu

Těšíme se na budoucnost – projekt na osamostatňování mladých dospělých s mentálním postižením

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ v rámci výzvy Neziskovky 2023 finančně podpořila projekt Sex a vztahy lidí s mentálním a dalším postižením.

Ústecký kraj

Ústecký kraj dlouhodobě podporuje činnost našich sociálních služeb.

Úřad práce

Díky spolupráci s Úřadem práce zřizujeme chráněná pracovní místa ve středisku.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR a v Ústeckém kraji podpořily 30. Společenský večer.

Nadace MONETA Clementia

Nadace MONETA Clementia dlouhodobě podporuje naši činnost, v roce 2024 nákup strojů do Nábytkové dílny.

Nadace Vinci

Nadace Vinci podpořila nákup čalounických potřeb pro Nábytkovou dílnu.

Nadace Bariéry

Nadace Bariéry podpořila rekonstrukci vozu – autosedačku pro imobilní klienty.

Diakonie ČCE

Vánoční dárky (krabice od bot) pro klienty našich služeb. Prostřednictvím Krabice online je podpořen Domov pro rodiče s dětmi – dětské tábory, kroužky, výlety, potřeby pro děti.