Pomůžeme vám

Investiční projekty

Úspěšné projekty, které byly financovány Evropskou unií a Ministerstvem pro mísní rozvoj ČR.

Výzva č. 06_18_103: 82. Výzva IROP – rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. – SC 2.1

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56./0.0/0.0/18_103/0010250

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Výzva č. 06_21_124: 101. Výzva IROP – Sociální struktura se zvýšenou energetickou účinností – SC6.1

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017390