Pomůžeme vám

Duchovní péče

Součástí litoměřického diakonického společenství jsou kaplani – evangeličtí duchovní, kteří byli pověřeni k duchovenské (spirituální) péči ve středisku.

Duchovní péče

Součástí litoměřického diakonického společenství jsou kaplani – evangeličtí duchovní, kteří byli pověřeni k duchovenské (spirituální) péči ve středisku. Jejich úkolem je pečovat o duchovní potřeby klientů, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců střediska. Tyto potřeby mohou být náboženské: hledání víry, Boha, toho, co člověka přesahuje. Mnoho lidí nalézá odpovědi na toto hledání v nějaké náboženské tradici, u nás nejčastěji křesťanské.

Duchovními potřebami však mohou být jakékoliv otázky, kdy se člověk ptá po smyslu života jak svého, tak života jako takového. Otázky, které si člověk nejednou klade v kontextu životních krizí.

Diakoničtí kaplani jsou tu k dispozici pro kohokoliv bez ohledu na jeho náboženské a spirituální přesvědčení. Jejich úkolem není provádět misii pro evangelickou církev, ale být duchovní oporou litoměřického diakonického společenství, které v naději, profesionalitě a milosrdenství poskytuje služby potřebným. Kaplani to činí nejrůznějšími způsoby, nejčastěji však formou individuálního rozhovoru a nejrůznějších skupinových setkání.

Rychlý kontakt