Pomoc má mnoho tváří

O nás

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti.

Zaměstnáváme více než

lidí

Poskytujeme

registrovaných sociálních služeb

Provozujeme

chráněných pracovišť

Za rok jsme pomohli více než

lidem

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením.

Cílem diakonického Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích, je umožnit lidem se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním pracovní a společenské uplatnění, které posiluje jejich soběstačnost.

Vizí Střediska je vyrovnat šance lidí se specifickými potřebami na běžný život ve společnosti.

Posláním Střediska je podporovat ty, kteří se ocitnou ve složité životní situaci, a při respektování jejich lidské jedinečnosti jim pomáhat v jejich aktivizaci.

Pomáháme lidem
na okraji společnosti

  • dětem a rodinám 
v azylových domech
  • lidem se zdravotním znevýhodněním (mentální, duševní onemocnění)
  • lidem s hendikepem najít práci, bydlení a žít běžným životem

Zaměstnáváme lidi se zdravotním znevýhodněním

    • chráněné dílny najdete v Litoměřicích a Ústí nad Labem
    • provozujeme restauraci Klobouk v Terezíně a Čajovnu Hóra v Litoměřicích
    • nabízíme vstřícné prostředí

Naše hodnoty

Milosrdenství

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

Fortelnost

Pracuji fortelně – vím co, proč 
a jak dělám.

Společenství

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

Naděje

Jsem stejně důležitý jako klient, mé srdce bije pro Diakonii.

Historie Diakonie ČCE

V roce 1864 založil evangelický farář Václav Šubert v Krabčicích pod Řípem „opatrovnu“ pro děti místních sedláků. Jedná se o první diakonický projekt na našem území. V Krabčicích dodnes Diakonie provozuje domov odpočinku ve stáří. V roce 1903 vznikla „Česká Diakonie, spolek evanjelický pro ošetřování nemocných a chudých”. Sestry diakonky pracovaly v různých zdravotnických zařízeních či docházelo ošetřovat nemocné do rodin. V roce 1959 zakázal činnost Diakonie komunistický stát. Péče o potřebné se však neformálně udržuje v jednotlivých sborech evangelických církví.

Českobratrská církev evangelická obnovuje Diakonii 1. června 1989 a postupně rozvíjí celou paletu sociálních služeb (služby krizové pomoci, stacionáře pro děti s mentálním postižením, domácí péči o seniory a zdravotně postižené). Služby Diakonie se po roce 2000 rozšířily o služby sociální prevence, jako jsou nízkoprahové kluby určené dětem a mládeži, občanské poradny nebo azylové domy. V roce 2003 přibyly do rodiny Diakonie také služby hospice.

Důležitý byl také vznik speciálních škol. Dnes provozuje Diakonie speciální školy určené dětem s mentálním a kombinovaným postižením na 19 místech republiky a se svými více než 700 žáky je jedničkou v oblasti speciálního školství. V roce 2011 vzniklo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, které pomáhá při humanitárních katastrofách u nás i ve světě. Důraz Diakonie klade i na vzdělávání, proto založila Diakonickou akademii, která připravuje kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na práci v sociálních službách.

V posledních letech Diakonie rozvíjí sociální podnikání a vytváří chráněná pracovní místa pro lidi s postižením. A stále roste. Každoročně pomáháme více než 25 tisícům lidí.

Hledáme dobrovolníky

Zapojte se a pomáhejte spolu s námi. Jak na to se dozvíte v sekci věnované dobrovolnictví.

Kde všude pomáháme

Pomáháme tisícům lidí v různých situacích. Můžeme pomoci i vám.